A-aksjer og B-aksjer

Både A- og B-aksjer kan handles på børs, men de har helt forskjellige egenskaper. Foto: energepic.com fra Pexels
A og B aksjer er aksjer i samme selskap med forskjellige rettigheter. A og B aksjer handles gjerne til forskjellige priser fordi de gir eieren rett på ulike ting i selskapet. Som oftest gir A klassen flere stemmerettigheter enn de andre klassene.