8-K

En 8-K er en rapport om ikke-planlagte vesentlige hendelser eller bedriftsendringer i et amerikansk selskap som kan være av betydning for aksjonærene eller amerikanske myndigheter.

Rapporten varsler investorer og offentligheten om viktige hendelser, inkludert oppkjøp, konkurs, avgang av styremedlemmer eller endringer i regnskapsåret.