Balansert portefølje

En portefølje bestående av 60 prosent i aksjer, 40 prosent i obligasjoner. Brukes normalt sett for å diversifisere risiko.