1913 Federal Reserve Act

Federal Reserve Act fra 1913 er amerikansk lov som skapte det nåværende systemet med Den amerikanske sentralbanken (Fed).

Kongressen skrev loven for å etablere økonomisk stabilitet i USA ved å innføre en sentralbank for å føre tilsyn med pengepolitikken.

Den økonomiske krisen, The Panic of 1907, overveviste amerikanere om at man hadde behov for en “lender of last resort” i USA, for å forhindre eller dempe fremtidige økonomiske kriser.

Loven skapte det føderale banksystemet vi kjenner fra dagens USA, der tolv regionale føderale banker sammen har kontroll på pengeflyten, gi lån og holde oppsyn med bankene. Men viktigst av alt er at den skal opptre som en lender of last resort.

I 1933 ble ytterligere en lov skapt, 1933 Banking Act, som skapte Federal Open Market Committee, som holder oppsyn med sentralbankens operasjoner i markedene. Deres mandat er å oppnå maksimal sysselsetting, stabile priser og moderate langsiktige renter.