10-Q

Foto: Bruker "Negative Space" på Pexels.com - Creative commons

SEC-skjema 10-Q er en omfattende rapport om selskapets resultater som må sendes kvartalsvis av alle offentlige selskaper til Securities and Exchange Commission (SEC).

Hensikten med 10-Q-rapporten er å gi investorer informasjon om den finansielle posisjonen til et børsnotert selskap. Den inneholder regnskap, ledelsediskusjon, analyse, heftelser og interne kontroller. 

Selskaper må publisere 10-Q-rapporten 40 eller 45 dager etter kvartalsavslutning. Det er ingen innlevering etter fjerde kvartal fordi da er rapporten 10-K. Dette er en årlig rapport som inneholder mer informasjon enn årsrapporten. 

10-Q-rapporten er åpen for offentligheten og alle kan søke den på SECs EDGAR-database.