Pershing Square

Amerkansk hedgefond startet i 2003 og forvaltet av Bill Ackman. Fondet operere i aksje- og kredittmarkedene og driver også aktivisme (søker endringer i måten et selskap drives). Ackman tar ofte styreplass i selskapene fondet investerer i.

Ackman og fondet fikk mye publisitet og kritikk i 2012 da det hevdet Herbalife jukset med regnskapet. Blant dårligste periode for fondet var første kvartal 2016, da verdien falt med 25% pga investeringer i Valeant Pharmaceuticals.

Like før Corona-krisen i 2020 tok Pershing Square en stor ($8.7 milliarder) short posisjon i amerikanske kredittoligasjoner. Posisjonen bestod av CDS-kontrakter. Denne ble dekket nær bunnen og ga fondet en solid gevinst.

Fondet har en aksjeklasse som er notert på børsen i London under ticker kode: PSHD. Denne aksjeklassen har gjennomgående handlet med en betydelig rabatt til NAV (i skrivende stund 28.7%).

Til tross for rabatten har PSHD aksjen gitt en avkastning hittil i år på 57% (oktober).