Two and twenty

To og tjue (2% og 20%) har historisk sett vært standard forvaltningshonorarmodell i hedgefondindustrien. Den er også vanlig i risikokapital og private equity.

Det betyr at kostnader for å være andelseier i et fond er 2 prosent av investorens andel av kapitalen, i tillegg til 20 prosent av meravkastningen fondet skaper over en predefinert indeks.

Historisk sett har dette vært en usedvanlig lukerativ ordning, ettersom hedgefond på 90-tallet og tidlig 2000-tallet i enkelte tilfeller greide å oppnå veldig høy avkastning over tid, hvor forvalteren selv hadde en betydelig andel av egen formue i fondet.

Hedgefond-industrien har etter finanskrisen i 2008 vært under store endringer, og prisene har også blitt presset. Det er nå mer vanlig å ha 1,5 prosent og 15 prosent som kostnad. Dette er fortsatt høyt å regne, sammenlignet med andre strukturer.