SEB har en lang historie i Norge, preget av et nært samarbeid med norsk næringsliv. Wallenberg-familien og deres bank, Stockholms Enskilda Bank, finansierer oppstarten av både “Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri” i 1904, i dag kjent som Elkem, og oppstarten av Norsk Hydro i 1905. I 1913 ble Marcus Wallenberg styreformann i Orkla, et verv han hadde til sin bortgang i 1943. Stockholms Enskilda Bank var Orklas hovedbankforbindelse i flere tiår. I 1924 var Orkla SEBs tredje største låntaker, med 21,5 prosent av bankens utlån. Wallenberg-familien forble en betydelig eier i Orkla frem til 1977. I 1981 var SEB den første svenske banken som etablerte et internasjonalt representantkontor i Oslo. I årene mellom 1984 og 1994 hadde SEB et samarbeid med Bergen Bank under navnet Scandinavian Banking Partners. SEB etablerte filial i Norge i 1994, etter at Norge undertegnet EØS-avtalen som gjorde dette mulig. Samme år kjøpte SEB Diners Club Nordic og kunne dermed tilby betalings- og kredittkort i det norske markedet. Fra 1995 tilbød SEB leasing og factoring i det norske markedet gjennom SEB Finans. I 2000 fusjonerte Enskilda Securities med Orkla Finans Fondsmegling. Orkla beholdt en eierandel på 22,5 prosent. Det nye meglerhuset fikk navnet Orkla Enskilda Securities. I 2002 kjøpte SEB Europay Norge og økte tilbudet av betalings- og kredittkort til å inkludere Eurocard, i tillegg til Diners Club og MasterCard. I 2003 kjøpte SEB resten av aksjene i Enskilda Securities fra Orkla. Meglerhuset skiftet siden navn til Enskilda Securities, og i 2006 til SEB Enskilda. I dag er SEB Enskilda fusjonert inn i SEB. I 2005 kjøpte SEB den lille norske forretningsbanken Privatbanken som dannet grunnlaget for SEBs Private Banking-tilbud i Norge i dag.