Pareto Securities er et uavhengig fullservice verdipapirforetak med en ledende posisjon i de nordiske kapitalmarkedene og en sterk internasjonal tilstedeværelse innenfor energisektorene.