Norne Securities er et fullservice verdipapirforetak med spisskompetanse innen bank, finans og kystnært næringsliv. Vi er Norges nest største distribusjonskanal med 30.000 netthandelskunder, og er market maker på Oslo Børs.