Laureola Investment Fund

Laureola er amerikansk drevet, Bermuda regulert, UK og Singapore registrert hedgefond som spesialiserer seg på US Life Settlements (livsforsikringer).

Forvalterne har tilsammen 20 års erfaring innenfor denne aktivaklassen.

Aktivaklassen Life Settlements har ingen strukturell korrelasjon med aksjer, obligasjoner, råvarer, valuta, økonomiske sykler eller geopolitiske hendelser.

Markedet i USA er på $17 billioner totalt, hvorav rundt $17 milliarder handles aktivt.

Størrelsen på markedet betyr at konkurransen om deal flow er moderat. I tillegg oppstår det arbitrasjemuligheter som følge av aktiviteten til reassurandører. Fondet kan også benytte long/short strategier basert på statistisk sannsynlighet i forhold til prisingen.

Fondet tar 2% årlig forvaltningshonorar og 20% suksesshonorar på avkastningen som overstiger 5%. Laureola tilbyr andelsklasser i USD, GBP, EUR og CHF. Minimum tegning er tilsvarende $100.000.

Avkastning 2020: 9.6%.

Avkastning 2021: 6%.