ABG Sundal Collier (OSE: ASC) er et norsk finansselskap som er notert på Oslo Børs med ticker ASC. Forutenom kontor i Norge har ABG Sundal Collier kontorer i Sverige, Danmark, Storbritannia, USA og Tyskland.

Firmaet ble etablert i 2001 som en sammenslåing av det norske meglerhuset Sundal Collier og det svenske ABG Securities. Dette firmaet (etablert 1997) utgjordes av Klas Andersson, Anders Bråtenius og Michael Grundberg.[2] Det norske ansatteide firmaet besto av Dagfinn Sundal (født 1946) og Jan Petter Collier (født 1950), og hadde et rent norsk fokus som hadde gitt store gevinster. Fusjonen med ABG, som hadde dårlig avkastning og stor stab med utenlandskontorer, ga det norske firmaet tilgang til utenlandske nettverk.