Saba Capital Management Master Fund

Saba er et USA-basert hedgefond som spesialiserer seg på ulike kredittstrategier (selskapsobligasjoner, lån, kredittindekser, opsjoner og CDS), samt relativ verdistrategier mellom aksje- og kredittmarkedet. Fondet forvaltes av Boaz Weinstein.

Weinstein er kjent for å være meget kvantitativ, annerledes-tenkende og var sjef for Deutsche Banks Global Credit Trading, en avdeling med 650 ansatte. I forbindelse med dette ble han blant annet omtalt i boken “The Big Short” av Michael Lewis.

Saba Capital ble stiftet i 2009 og har i overkant av $3 milliarder til forvaltning. Fondet har fire hovedstrategier:

Long/Short CDS Tail Hedging.

Closed End Fund (CEF) Arbitrage

Credit Relative Value Basis

Capital Structure Mispricing

Avkastning 2020: +73.2%

Avkastning 2021: -0.93%

Avkastning 2022: +21.04%