Quadriga Igneo

Quadriga Igneo forvaltes av Diego Parilla. Parilla var tidligere blant annet forvalter i det britiske hedgefondet Bluecrest, samt Singapore-baserte Old Mutual. Han har også arbeidet for Goldman Sachs, Morgan Stanley og Merrill Lynch. Parilla har skrevet flere bøker om finans, blant disse: “Anti Bubbles” som handler om hvordan man kan beskytte kapitalen mot kraftige børsfall.

Avkastning i 2020: +13.3% (desember)

QUADRIGA ASSET MANAGERS er et Madrid-basert partnerskap mellom fondsforvaltere sponset av Auriga Global Investors. Filosofien er å oppnå langsiktig kapitalvekst på en ikke-korrelert og mindre volatil måte enn tradisjonelle longfond. Forvaltningsselskapet mener at Absolute Return Strategies er måten å oppnå dette på. Erfaringen og talentet til våre porteføljeforvaltere er nøkkelen til å nå våre investorers mål.