Proxy Renewable L/S

Proxy P er et svensk registrert long/short hedgefond (AIF) som fokuserer på fornybare energiselskaper globalt. Fondet ble startet i desember 2018 og er registrert i Luxemburg som en SICAV.

Strategien er basert på en top down tematisk og bottom up fundamental verdi-orientert metode.

Forvaltningshonorar: årlig 0.75%, suksesshonorar: 20% over 5% hurdle.

Avkastning i 2020 (svenske A-aksjer): +82.9%

Avkastning 2021: -3.57%.

Avkastning 2022: +8.74% (februar).

Det er ikke lenger mulig å tegne seg i svenske A-aksjer. SEK, EUR, GBP, CHF & USD kan fortsatt tegnes i B-aksjer (minimum tegning tilsvarende EUR 125.000) og i S-aksjer i USD, GBP, CHF & SEK (minimum tegning tilsvarende EUR 5 millioner). Årlig forvaltningshonorar er 1.25% i B-klassen og 0.75% i S-klassen.