Norwegian Block Exchange (NBX)

Norsk regulert plattform for handel med kryptovaluta. Motto: “Å være i forkant av fremtiden for rikdom, våre kunder har lettere tilgang til de mest populære og nye kryptovalutaene gjennom et intuitivt grensesnitt”.
Enkelt og tilgjengelig
Gjennom vår skaleringsinnsats har vi som mål å understreke overholdelse og åpenhet med både regulatorer og våre kunder.
Secure by Design
Sikker etter design
Sikkerhet er kjernen i alt vi gjør. Enten vi beskytter kundenes personlige data, utfører avanserte sårbarhetstester eller forbedrer trusselinformasjon, tar vi sikte på å implementere de beste sikkerhetspraksisene på markedet.