Logica

Logica er et amerikansk hedgefond som spesialiserer seg på sikringsstrategier, herunder “tail risk” (beskyttelse mot kraftige kursfall).

Fondene har målsetting å ha lav korrelasjon til aksjemarkeder og samtidig høy konveksitet. De egner seg således svært godt til diversifisering av tradisjonelle porteføljer.

Leder for forvaltningen, Wayne Himelsein, har en sterk matematisk bakgrunn som benyttes sammen med inngående kjennskap til opsjoner med hensikt å oppnå høy risikojustert avkastning.

Logica er et fond som er long volatilitet og således egner seg spesielt som diversifisering i forhold til porteføljer med aksjer, kredittobligasjoner eller begge deler.

Avkastning 2020:

Logica Tail Risk: +15.1%, Logica Absolute Return: +14.9%.

Avkastning 2021:

Logica Tail Risk: -4.5%, Logica Absolute Return: 3.9%.

Avkastning 2022:

Logica Tail Risk: +5.4%, Logica Absolute Return: -1.8%.