Kommunal Landspensjonskasse, grunnlagt i 1949, tilbyr innskudds- og foretakspensjon, inkludert forvaltning av pensjonskapitalbevis og fripoliser, til bedrifter i privat og offentlig sektor. KLP forvalter en rekke aksje- og hedgefond, samt meget konkurransedyktige indeksfond.

KLP er kjent for å holde forvaltningshonorarene lave.

KLP har to hedgefond: KLP Alfa Global Energi og KLP Alfa Global Rente. Begge fondene har årlig forvaltningshonorar på 0.8% og suksesshonorar på 10%.

Avkastning hittil i år:

KLP Alfa Global Energi: +18.04% (september)

KLP Alfa Global Rente: +2.38% (september)