Deep Field Capital

Deep Field Capital er en Sveits-basert, uavhengig, kvantitativ & systematisk kapitalforvalter, ledet av Bastian Bolesta.

Deep Field har fem programmer, hvor av tre kun handler intradag. De ulike strategiene med avkastning i år er beskrevet under:

Systematic VolArb Program (VolArb) Program har som strategi multistrategi volatilitetsarbitrage innen globale aksjeindeks-futures. Avkastning hittil i 2020: 6.51%, 2021: 1.65%, 2022: 5.23%

Intraday Crisis Alpha (ICA) Program er fokusert på intradag momentum signaler. Aktuelle instrumenter er VIX-futures og globale aksjeindeks-futures. Avkastning i 2020: 7.28%. 2021: 1.22%, 2022: +14.73%.

Liquid Equity Alpha (LEA) Program er 10 år gammelt og fokuserer på intradag “mean reversion” (motsatt av ICA-programmet). Her handles utelukkende amerikanske aksjer på long siden. Ingen posisjoner holdes over natt. Avkastning i 2020: 106.00%. 2021: -16.29%, 2022: -13.90%.

Long Vol Multi-Strategy (LVM) er en likevektet kombinasjon av de forannevnte programmene. Avkastning i 2020: 122.80%. 2021: -6.32%, 2022: -2.05%.

Active Intraday Momentum (AIM) handler globale indeks-futures intradag. Avkastning i 2021: 7.49%, 2022: +11.63%.