Elleville uker

Men når regnskapet gjøres opp, så ser det påfallende rolig ut